Kaakkois-Suomen Aluejärjestö ry

Aluejärjestö on puolueisiin sitoutumaton kansalaisjärjestö. Toimimme keskusjärjestön ja jäsenyhdistysten yhdyssiteenä sekä keskinäisen yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana.

Toimimme eläkeläisten ja ikäihmisten edunvalvojana ja yhteenliittymänä.

Toimimme jäsenistömme yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana sekä omaehtoisen harrastustoiminnan ja itseilmaisun areenana.

Pidämme yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin.

Toimintasuunnitelmasta


Aluetoimikunta

Puheenjohtaja Aimo Röpetti, puh. 0500 550 551,

Varapuheenjohtaja Anneli Haimakainen, puh 045 136 4935,

Sihteerti Eija Kiviharju, puh. 040 543 3266,

Taloudenhoitaja Taisto Leinonen, puh. 040 511 3629,

Jäsen Pirkko Poka, puh. 040 847 2956,

Jäsen Eeva Hänninen, puh. 040 762 2677,

Aluetoimikunnan seuraava kokous 6.3.2020.


Eläkeläiset ry www.elakelaiset.fi

Kaakkois-suomalaiset Eläkeläiset ry:n hallituksessa ja valtuustossa

Hallituksen varajäsen Aimo Röpetti, Lauritsala.

Valtuuston jäsen Taisto Leinonen, Anjalankoski varajäsen Seppo Sinisalo, Pyhtää.

Valtuuston jäsen Anneli Hainakainen, Imatra ja varajäsen Osmo Kontinen, Lauritsala.

Kymen Eevassa mukana ovat Taisto Leinonen ja Seija Salmivaara.